Skip to main content

Setlment značenje

Šta znači Setlment

Na latinici: Definicija i značenje reči Setlment (eng. settlement) naselje, naseobina, kolonija; posed (npr. britanski posedi na Malajskom poluostrvu); naročito: naseobina akademski obrazovanih ljudi u naj-bednijim radničkim delovima nekog vele-grada da bi se uspostavio dodir između viših i nižih klasa i u materijalnom i moralnom pogledu.

Reč Setlment napisana unazad: tnemltes

Setlment se sastoji od 8 slova.

Šta je Setlment

На Ћирилици: (енг. сеттлемент) насеље, насеобина, колонија; посед (нпр. британски поседи на Малајском полуострву); нарочито: насеобина академски образованих људи у нај-беднијим радничким деловима неког веле-града да би се успоставио додир између виших и нижих класа и у материјалном и моралном погледу.

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s