Skip to main content

Seter značenje

Šta znači Seter

Na latinici: Definicija i značenje reči Seter (eng. setter) pas ptičar duge svilaste dlake (pasmina sa tri odlike: engleski, irski seter i gordon-seter).

Reč Seter napisana unazad: retes

Seter se sastoji od 5 slova.

Šta je Seter

На Ћирилици: (енг. сеттер) пас птичар дуге свиласте длаке (пасмина са три одлике: енглески, ирски сетер и гордон-сетер).

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s