Skip to main content

Setler značenje

Šta znači Setler

Na latinici: Definicija i značenje reči Setler (eng. settler) naseljenik, kolonist.

Reč Setler napisana unazad: reltes

Setler se sastoji od 6 slova.

Šta je Setler

На Ћирилици: (енг. сеттлер) насељеник, колонист.

Slično: 
Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s