Skip to main content

šetland značenje

šta znači šetland

Na latinici: Definicija i značenje reči šetland (eng. Shetland) vrsta engleske vunene tkanine.

Reč šetland sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (енг. Схетланд) врста енглеске вунене тканине.


Setlment naselje, naseobina, kolonija; posed ; naročito: naseobina akademski...
Setler naseljenik, kolonist....
Setiti pl. potomci Seta; ogranak gnostičke sekte ofita. ...
Setečento naziv za HUŠ vek u istoriji ital. književnosti i umetnosti....
Setečentist ital. književnik i umetnik iz HUŠ veka....
Seter pas ptičar duge svilaste dlake ....
Sve reči na slovo s