Skip to main content

Sibarit značenje

Šta znači Sibarit

Na latinici: Definicija i značenje reči Sibarit (od grčke reči: Sybarites) stanovnik starogrč-kog grada Sibaris-a u Donjoj Italiji, poznatog sa svoje razvratnosti; otuda:figurativno: sladostrastan, razvratnik; mekušac; pr. sibaritski.

Reč Sibarit napisana unazad: tirabis

Sibarit se sastoji od 7 slova.

Šta je Sibarit

На Ћирилици: (грч. Сyбаритес) становник старогрч-ког града Сибарис-а у Доњој Италији, познатог са своје развратности; отуда: фиг. сладострастан, развратник; мекушац; пр. сибаритски.

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo S