Skip to main content

Sibilant značenje

Šta znači Sibilant

Na latinici: Definicija i značenje reči Sibilant (latinski sibilare šištati, sibilans)gramatika: piskavac, šuštavac, šuštavi glas (ž i š).

Reč Sibilant napisana unazad: tnalibis

Sibilant se sastoji od 8 slova.

Šta je Sibilant

На Ћирилици: (лат. сибиларе шиштати, сибиланс) грам. пискавац, шуштавац, шуштави глас (ж и ш).

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo s