Skip to main content

Sibila značenje

Šta znači Sibila

Na latinici: Definicija i značenje reči Sibila (od grčke reči: Sibylla, latinski Sibylla) ime većeg broja (oko 10) proročica u starom veku (kod Grka i Rimljana);figurativno: babetina, matora veštica.

Reč Sibila napisana unazad: alibis

Sibila se sastoji od 6 slova.

Šta je Sibila

На Ћирилици: (грч. Сибyлла, лат. Сибyлла) име већег броја (око 10) пророчица у старом веку (код Грка и Римљана); фиг. бабетина, матора вештица.

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo S