Skip to main content

Sibilarizacija značenje

Šta znači Sibilarizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Sibilarizacija (latinski sibilare piskati, zviž-dati) fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa samogla-snicima prednjeg reda pri kojoj se menjaju u sibilante, odnosno u afrikate.

Reč Sibilarizacija napisana unazad: ajicaziralibis

Sibilarizacija se sastoji od 14 slova.

Šta je Sibilarizacija

На Ћирилици: (лат. сибиларе пискати, звиж-дати) фон. гласовна појава промене задњо-непчаних сугласника у вези са самогла-сницима предњег реда при којој се мењају у сибиланте, односно у африкате.

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo s