Skip to main content

Sibaritizam značenje

Šta znači Sibaritizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Sibaritizam (od grčke reči: Sybaris) sladostrašće, razvrat; mekuštvo;isto znači i Sibarit.

Reč Sibaritizam napisana unazad: mazitirabis

Sibaritizam se sastoji od 11 slova.

Šta je Sibaritizam

На Ћирилици: (грч. Сyбарис) сладострашће, разврат; мекуштво; уп. Сибарит.

Slično: 
Sibilarizacija fon. glasovna pojava promene zadnjo-nepčanih suglasnika u vezi sa s...
Sibilant gram. piskavac, šuštavac, šuštavi glas ....
Sibila ime većeg broja proročica u starom veku ; fig. babetina, matora ve...
Sibžonktiv naziv za konjuk-tiv u francuskoj gramatici....
Siberjen tkanina slična kalmuku ....
Sibaritizam sladostrašće, razvrat; mekuštvo; up. Sibarit....
Sve reči na slovo s