Skip to main content

Sima značenje

Šta znači Sima

Na latinici: Definicija i značenje reči Sima (složenica od početnih slogova reči: silicijum i magnezijum)geologija: sloj Zemljine kore koji dopire do 1200 t dubine.

Reč Sima napisana unazad: amis

Sima se sastoji od 4 slova.

Šta je Sima

На Ћирилици: (сложеница од почетних слогова речи: силицијум и магнезијум) геол. слој Земљине коре који допире до 1200 т дубине.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s