Skip to main content

Simfonion značenje

šta znači Simfonion

Na latinici: Definicija i značenje reči Simfonion (od grčke reči: symphonia) muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, može svirati svaki komad; ariston, melifon, polifon, orfenion, herifon.

Reč Simfonion sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сyмпхониа) муз. механички инструмент на коме се, уметањем округлих плоча, може свирати сваки комад; аристон, мелифон, полифон, орфенион, херифон.


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s