Skip to main content

Simfonion značenje

Šta znači Simfonion

Na latinici: Definicija i značenje reči Simfonion (od grčke reči: symphonia) muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, može svirati svaki komad; ariston, melifon, polifon, orfenion, herifon.

Reč Simfonion napisana unazad: noinofmis

Simfonion se sastoji od 9 slova.

Šta je Simfonion

На Ћирилици: (грч. сyмпхониа) муз. механички инструмент на коме се, уметањем округлих плоча, може свирати сваки комад; аристон, мелифон, полифон, орфенион, херифон.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s