Skip to main content

Simfonist značenje

šta znači Simfonist

Na latinici: Definicija i značenje reči Simfonist (od grčke reči: symphonia) sastavljam simfonija (Betoven, Šubert, Šuman, Brams, Čajkovski i dr.); muzičar koji svira u simfonijskom orkestru.

Reč Simfonist sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сyмпхониа) састављам симфонија (Бетовен, Шуберт, Шуман, Брамс, Чајковски и др.); музичар који свира у симфонијском оркестру.


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s