Skip to main content

Simpatikus značenje

šta znači Simpatikus

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji čine nervne ganglije, nalaze se na obe strane kičmenog stuba u vidu dva lanca (latinski)

Reč Simpatikus sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: Симпатични живац; в. ганглион. Део вегетативног нервног система који чине нервне ганглије, налазе се на обе стране кичменог стуба у виду два ланца (лат.)


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s