Skip to main content

Simfonijski značenje

šta znači Simfonijski

Na latinici: Definicija i značenje reči Simfonijski (od grčke reči: symphonos koji skladno zvuči, skladan) koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma simfoniji slična kompozicija koja tokovima prikazuje, u slobodnoj formi, poznate pesme ili pesničke motive (List, Berlioz, Rihard Štraus); simfonijski orkestar orkestar u kome učestvuju svirači na duvačke (drvene i limene), gudačke (sa žilama) instrumente i udaraljke (doboši, triakol, sanovi, kastanjete i drugo)-

Reč Simfonijski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. сyмпхонос који складно звучи, складан) који припада симфонији, израђен као симфонија; симфонијска пое-ма симфонији слична композиција која токовима приказује, у слободној форми, познате песме или песничке мотиве (Лист, Берлиоз, Рихард Штраус); симфонијски оркестар оркестар у коме учествују свирачи на дувачке (дрвене и лимене), гудачке (са жилама) инструменте и удараљке (добоши, триакол, санови, кастањете и ДР-)-


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s