Skip to main content

Simforeza značenje

šta znači Simforeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Simforeza (od grčke reči: symphoresis sanošenje, sabijanje)medicina: nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova;isto znači i kongestija.

Reč Simforeza sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. сyмпхоресис саношење, сабијање) мед. нагомилавање, нарочито крви или других сокова; уп. конгестија.


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s