Skip to main content

Simahija značenje

Šta znači Simahija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simahija (od grčke reči: symmachia) savez za napad i odbranu.

Reč Simahija napisana unazad: ajihamis

Simahija se sastoji od 8 slova.

Šta je Simahija

На Ћирилици: (грч. сyммацхиа) савез за напад и одбрану.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s