Skip to main content

Simbioza značenje

Šta znači Simbioza

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbioza (od grčke reči: syn sa, bfos život, biosis život, način života)biologija: zajedničko življenje, korisna, tesna i trajna zajednica dvaju ili više raznovrsnih organizama (simbionata), životinje i životinje, životinje i biljke, biljke i biljke.

Reč Simbioza napisana unazad: azoibmis

Simbioza se sastoji od 8 slova.

Šta je Simbioza

На Ћирилици: (грч. сyн са, бфос живот, биосис живот, начин живота) биол. заједничко живљење, корисна, тесна и трајна заједница двају или више разноврсних организама (симбионата), животиње и животиње, животиње и биљке, биљке и биљке.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s