Skip to main content

Simblefarov značenje

Šta znači Simblefarov

Na latinici: Definicija i značenje reči Simblefarov (od grčke reči: syn, blepharon) med, sra-slost očnog kapka sa očnom jabučicom

Reč Simblefarov napisana unazad: vorafelbmis

Simblefarov se sastoji od 11 slova.

Šta je Simblefarov

На Ћирилици: (грч. сyн, блепхарон) мед, сра-слост очног капка са очном јабучицом

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s