Skip to main content

Simbol značenje

Šta znači Simbol

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbol (od grčke reči: symbolon) znak po kome se nešto može raspoznati, saznati ili zaključiti, oznaka, znamenje, znak koji predstavlja nešto što se inače ne može slikovito predstaviti (apstraktno, natčul-no, duhovno, pojam, ideal); ugovoreni znak* usmeni znak, lozinka, ispovest, simbol vere; simvol.

Reč Simbol napisana unazad: lobmis

Simbol se sastoji od 6 slova.

Šta je Simbol

На Ћирилици: (грч. сyмболон) знак по коме се нешто може распознати, сазнати или закључити, ознака, знамење, знак који представља нешто што се иначе не може сликовито представити (апстрактно, натчул-но, духовно, појам, идеал); уговорени знак* усмени знак, лозинка, исповест, симбол вере; символ.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s