Skip to main content

Simboličan značenje

Šta znači Simboličan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simboličan (od grčke reči: symbolikos) slikovit, iskazan znacima, prikazan znacima, koji ima prenosio značenje; koji se tiče simbolike; simbolična logika logika koja teži da logičke radnje i odnose pojmova i sudova izrazi kao matematičke funkcije i jednačine, dakle, da stvori algebru logike (matematička logika); simbolična knjige veroispovedne knjige koje sadrže učenje po kojima se jedna konfesija razlikuje od drugih.

Reč Simboličan napisana unazad: načilobmis

Simboličan se sastoji od 10 slova.

Šta je Simboličan

На Ћирилици: (грч. сyмболикос) сликовит, исказан знацима, приказан знацима, који има преносио значење; који се тиче симболике; симболична логика логика која тежи да логичке радње и односе појмова и судова изрази као математичке функције и једначине, дакле, да створи алгебру логике (математичка логика); симболична књиге вероисповедне књиге које садрже учење по којима се једна конфесија разликује од других.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s