Skip to main content

Simbolik značenje

Šta znači Simbolik

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbolik (od grčke reči: symbolik6s) učitelj simbolike na visokim školama; bezuslovni pristalica simboličnih knjiga, koji ih stavlja pored i gotovo iznad Biblije.

Reč Simbolik napisana unazad: kilobmis

Simbolik se sastoji od 8 slova.

Šta je Simbolik

На Ћирилици: (грч. сyмболик6с) учитељ симболике на високим школама; безусловни присталица симболичних књига, који их ставља поред и готово изнад Библије.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s