Skip to main content

Simbolizacija značenje

Šta znači Simbolizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbolizacija (od latinske reči: symbolisatio) predstavljanje znacima (simbolima).

Reč Simbolizacija napisana unazad: ajicazilobmis

Simbolizacija se sastoji od 13 slova.

Šta je Simbolizacija

На Ћирилици: (нлат. сyмболисатио) представљање знацима (симболима).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s