Skip to main content

Simbolizirati značenje

Šta znači Simbolizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbolizirati (od latinske reči: symbolisare) prikazi-vati znacima, predstavljati znacima; prikazivati (ili: govoriti) u prenosnom značenju; stajati u izvesnoj vezi s čim, slagati se, biti srodan s čim.

Reč Simbolizirati napisana unazad: itarizilobmis

Simbolizirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Simbolizirati

На Ћирилици: (нлат. сyмболисаре) прикази-вати знацима, представљати знацима; приказивати (или: говорити) у преносном значењу; стајати у извесној вези с чим, слагати се, бити сродан с чим.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s