Skip to main content

Simbolologija značenje

Šta znači Simbolologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simbolologija (od grčke reči: symbolon, logia) učenje o znacima, naročito o znacima bolesti.

Reč Simbolologija napisana unazad: ajigololobmis

Simbolologija se sastoji od 13 slova.

Šta je Simbolologija

На Ћирилици: (грч. сyмболон, логиа) учење о знацима, нарочито о знацима болести.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s