Skip to main content

Simens značenje

Šta znači Simens

Na latinici: Definicija i značenje reči Simens (pood nemačke reči: pronalazaču W. Siemensu fiz. jedinica za električnu provodnost.

Reč Simens napisana unazad: snemis

Simens se sastoji od 6 slova.

Šta je Simens

На Ћирилици: (по нем. проналазачу W. Сиеменсу физ. јединица за електричну проводност.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s