Skip to main content

Simentalsko goveče značenje

Šta znači Simentalsko goveče

Na latinici: Definicija i značenje reči Simentalsko goveče plemenita pasmina goveda, veoma cenjena po mleku, mesu i sposobnosti za rad (nazvana po dolini reke Sime u Švajcarskoj).

Reč Simentalsko goveče napisana unazad: ečevog okslatnemis

Simentalsko goveče se sastoji od 18 slova.

Šta je Simentalsko goveče

На Ћирилици: племенита пасмина говеда, веома цењена по млеку, месу и способности за рад (названа по долини реке Симе у Швајцарској).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s