Skip to main content

Simetrala značenje

Šta znači Simetrala

Na latinici: Definicija i značenje reči Simetrala (od grčke reči: syn sa, metron mera) geož. prava koja deli duž, ugao na dva dela tako da se ti delovi mogu poklopiti kada se jedan deo obrne oko te prave za 180°.

Reč Simetrala napisana unazad: alartemis

Simetrala se sastoji od 9 slova.

Šta je Simetrala

На Ћирилици: (грч. сyн са, метрон мера) геож. права која дели дуж, угао на два дела тако да се ти делови могу поклопити када се један део обрне око те праве за 180°.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s