Skip to main content

Simetrija značenje

Šta znači Simetrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simetrija (od grčke reči: symmetria) ravnomernost, skladnost, slaganje, ravnomeran odnos pojedinih delova neke celine, suprotna skladnost, suprotno slaganje.

Reč Simetrija napisana unazad: ajirtemis

Simetrija se sastoji od 9 slova.

Šta je Simetrija

На Ћирилици: (грч. сyмметриа) равномерност, складност, слагање, равномеран однос појединих делова неке целине, супротна складност, супротно слагање.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s