Skip to main content

Simfiza značenje

Šta znači Simfiza

Na latinici: Definicija i značenje reči Simfiza (od grčke reči: symphysis)medicina: srastanje, sraslost kostiju.

Reč Simfiza napisana unazad: azifmis

Simfiza se sastoji od 7 slova.

Šta je Simfiza

На Ћирилици: (грч. сyмпхyсис) мед. срастање, сраслост костију.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s