Skip to main content

šimi značenje

šta znači šimi

Na latinici: Definicija i značenje reči šimi (eng. shimmy) američka salonska okretna igra u 4/4 takta, postala iz fok-strota

Reč šimi sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (енг. схиммy) америчка салонска окретна игра у 4/4 такта, постала из фок-строта


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s