Skip to main content

Simili-dijamanti značenje

Šta znači Simili-dijamanti

Na latinici: Definicija i značenje reči Simili-dijamanti pl. lažni dijamanti koji se prave od stakla sa primesom talijuma, tako da prelamaju svetlost gotovo kao pravi, samo su mnogo manje tvrdi nego pravi dijamanti.

Reč Simili-dijamanti napisana unazad: itnamajid-ilimis

Simili-dijamanti se sastoji od 16 slova.

Šta je Simili-dijamanti

На Ћирилици: пл. лажни дијаманти који се праве од стакла са примесом талијума, тако да преламају светлост готово као прави, само су много мање тврди него прави дијаманти.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo