Skip to main content

Similia similibus kurantur značenje

Šta znači Similia similibus kurantur

Na latinici: Definicija i značenje reči Similia similibus kurantur (latinski similia similibus curantur) slično se sličnim leči, klin se klinom izbija (načelo homeo-patije).

Reč Similia similibus kurantur napisana unazad: rutnaruk subilimis ailimis

Similia similibus kurantur se sastoji od 26 slova.

Šta je Similia similibus kurantur

На Ћирилици: (лат. симилиа симилибус цурантур) слично се сличним лечи, клин се клином избија (начело хомео-патије).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s