Skip to main content

Similor značenje

Šta znači Similor

Na latinici: Definicija i značenje reči Similor (latinski similis sličan,od francuske reči: og zlato) lažno, manhajmsko zlato, slitina od 4 dela bakra i jednog dela cinka.

Reč Similor napisana unazad: rolimis

Similor se sastoji od 7 slova.

Šta je Similor

На Ћирилици: (лат. симилис сличан, фр. ог злато) лажно, манхајмско злато, слитина од 4 дела бакра и једног дела цинка.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s