Skip to main content

Simiografija značenje

Šta znači Simiografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simiografija (od grčke reči: semeion znak, graphfa beleženje) pisanje nota i melodija kukama, crticama, lukovima i dr. znacimatakozvani: trilama (upotrebljava se i danas u istočnim crkvama).

Reč Simiografija napisana unazad: ajifargoimis

Simiografija se sastoji od 12 slova.

Šta je Simiografija

На Ћирилици: (грч. семеион знак, грапхфа бележење) писање нота и мелодија кукама, цртицама, луковима и др. знацима тзв. трилама (употребљава се и данас у источним црквама).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s