Skip to main content

Simonija značenje

Šta znači Simonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simonija (od latinske reči: simonia) Simonov greh, kupovanje ili prodavanje svetih stvari, naročito crkvenih zvanja, radnja po kanonskom pravu strogo zabranjena (po haldejskom čarobniku Simonu, koji je, po legendi, hteo da kupi od apostola tajnu pravljenje čudesa; „Dela apostolska", 8, 18-21).

Reč Simonija napisana unazad: ajinomis

Simonija se sastoji od 8 slova.

Šta je Simonija

На Ћирилици: (нлат. симониа) Симонов грех, куповање или продавање светих ствари, нарочито црквених звања, радња по канонском праву строго забрањена (по халдејском чаробнику Симону, који је, по легенди, хтео да купи од апостола тајну прављење чудеса; „Дела апостолска", 8, 18-21).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s