Skip to main content

Simonijak značenje

Šta znači Simonijak

Na latinici: Definicija i značenje reči Simonijak (od latinske reči: simoniacus) onaj koji daje ili dobiva svete stvari za novac;isto znači i simonija.

Reč Simonijak napisana unazad: kajinomis

Simonijak se sastoji od 9 slova.

Šta je Simonijak

На Ћирилици: (нлат. симониацус) онај који даје или добива свете ствари за новац; уп. симонија.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s