Skip to main content

šimpanzo značenje

šta znači šimpanzo

Na latinici: Definicija i značenje reči šimpanzo (nem. Schimpanse)zoologija: vrsta afričkog antropoidnog majmuna,-„afrič-ki divlji čovek", po duševnim osobinama životinja najbliža čoveku, živi porodičnim životom i lako se pripitomljava; baris, pongo, joko.

Reč šimpanzo sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Сцхимпансе) зоол. врста афричког антропоидног мајмуна,-„африч-ки дивљи човек", по душевним особинама животиња најближа човеку, живи породичним животом и лако се припитомљава; барис, понго, јоко.


Simpatikus Simpatični živac; v. ganglion. Deo vegetativnog nervnog sistema koji ...
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Sve reči na slovo s