Skip to main content

šimpanzo značenje

Šta znači šimpanzo

Na latinici: Definicija i značenje reči šimpanzo (nem. Schimpanse)zoologija: vrsta afričkog antropoidnog majmuna,-„afrič-ki divlji čovek", po duševnim osobinama životinja najbliža čoveku, živi porodičnim životom i lako se pripitomljava; baris, pongo, joko.

Reč šimpanzo napisana unazad: oznapmiš

šimpanzo se sastoji od 8 slova.

Šta je šimpanzo

На Ћирилици: (нем. Сцхимпансе) зоол. врста афричког антропоидног мајмуна,-„африч-ки дивљи човек", по душевним особинама животиња најближа човеку, живи породичним животом и лако се припитомљава; барис, понго, јоко.

Slično: 
šimširika bog. divlji šimšir, Berberis vulgaris....
šimšir vot. zimzeleno ukrasno šiblje sa žutim cvetovima u grozdovima i s c...
šimpanzo zool. vrsta afričkog antropoidnog majmuna,-„afrič-ki divlji čovek",...
šimi američka salonska okretna igra u 4/4 takta, postala iz fok-strota...
Sve reči na slovo sh