Skip to main content

Simpatičan značenje

Šta znači Simpatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpatičan (od grčke reči: sympathes) saosećajan, jednakih osećanja, duhovno srodan; koji učestvuje u bolu ili osećanju nekog dela tela; prijatan, drag, ljubazan; simpatične bolesti one koje dolaze kao posledica drugih bolesti (za razliku od idiopatičnih bolesti, koje se pojavljuju samostalno); simpatični živčani sistem deo vegetativnog (autonomnog) živčanog sistema; simpatič-no bojenjezoologija: zaštitno bojenje životinja,to jest bojenje životinje u boju predmeta na kojem ona obično živi, ili u boju okoline u kojoj živi, tako da je teško primetiti je i progoniti (mimikrija).

Reč Simpatičan napisana unazad: načitapmis

Simpatičan se sastoji od 10 slova.

Šta je Simpatičan

На Ћирилици: (грч. сyмпатхес) саосећајан, једнаких осећања, духовно сродан; који учествује у болу или осећању неког дела тела; пријатан, драг, љубазан; симпатичне болести оне које долазе као последица других болести (за разлику од идиопатичних болести, које се појављују самостално); симпатични живчани систем део вегетативног (аутономног) живчаног система; симпатич-но бојење зоол. заштитно бојење животиња, тј. бојење животиње у боју предмета на којем она обично живи, или у боју околине у којој живи, тако да је тешко приметити је и прогонити (мимикрија).

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s