Skip to main content

Simpatizer značenje

Šta znači Simpatizer

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpatizer (od grčke reči: sympatheo saosećam) onaj koji s nekim saoseća, koji nekoga voli, koji je nekom naklonjen.

Reč Simpatizer napisana unazad: rezitapmis

Simpatizer se sastoji od 10 slova.

Šta je Simpatizer

На Ћирилици: (грч. сyмпатхео саосећам) онај који с неким саосећа, који некога воли, који је неком наклоњен.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s