Skip to main content

Simpatizirati značenje

Šta znači Simpatizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpatizirati (od grčke reči: sympath£6) biti iste naravi, istih osećanja s kim, saosećati, slagati se, biti naklonjen, voleti.

Reč Simpatizirati napisana unazad: itarizitapmis

Simpatizirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Simpatizirati

На Ћирилици: (грч. сyмпатх£6) бити исте нарави, истих осећања с ким, саосећати, слагати се, бити наклоњен, волети.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s