Skip to main content

Simpetalan značenje

Šta znači Simpetalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpetalan (od grčke reči: syn, p6talon list)botanika: koji je srastao ili spojen sa laticama

Reč Simpetalan napisana unazad: nalatepmis

Simpetalan se sastoji od 10 slova.

Šta je Simpetalan

На Ћирилици: (грч. сyн, п6талон лист) бот. који је срастао или спојен са латицама

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s