Skip to main content

Simpetale značenje

Šta znači Simpetale

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpetale (od grčke reči: syn, p6talon)botanika: biljke sa sraslim laticama; monopetale

Reč Simpetale napisana unazad: elatepmis

Simpetale se sastoji od 9 slova.

Šta je Simpetale

На Ћирилици: (грч. сyн, п6талон) бот. биљке са сраслим латицама; монопетале

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s