Skip to main content

Simpleks sigilum veri značenje

Šta znači Simpleks sigilum veri

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpleks sigilum veri (latinski simplex sigillum veri) posl. prostota je pečat (znak) istine.

Reč Simpleks sigilum veri napisana unazad: irev muligis skelpmis

Simpleks sigilum veri se sastoji od 21 slova.

Šta je Simpleks sigilum veri

На Ћирилици: (лат. симплеx сигиллум вери) посл. простота је печат (знак) истине.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s