Skip to main content

Simplicije značenje

Šta znači Simplicije

Na latinici: Definicija i značenje reči Simplicije (latinski simplicia) pl.farmacija: jednostavni, prosti lekovi.

Reč Simplicije napisana unazad: ejicilpmis

Simplicije se sastoji od 10 slova.

Šta je Simplicije

На Ћирилици: (лат. симплициа) пл. фарм. једноставни, прости лекови.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s