Skip to main content

Simplicitet značenje

Šta znači Simplicitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Simplicitet (latinski simplicitas) prostota, neukrašenost; jednostavnost, prostodušnost, bezazlenost, prirodnost; ograničenost, glupavost.

Reč Simplicitet napisana unazad: teticilpmis

Simplicitet se sastoji od 11 slova.

Šta je Simplicitet

На Ћирилици: (лат. симплицитас) простота, неукрашеност; једноставност, простодушност, безазленост, природност; ограниченост, глупавост.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s