Skip to main content

Simploka značenje

Šta znači Simploka

Na latinici: Definicija i značenje reči Simploka (od grčke reči: symploke) isprepletenost, splet, spletenost; češće ponavljanje reči; post. udružene aiafora sa epiforom, npr. Veza konja za jednu jeliku, Veza hajku za drugu jeliku.

Reč Simploka napisana unazad: akolpmis

Simploka se sastoji od 8 slova.

Šta je Simploka

На Ћирилици: (грч. сyмплоке) испреплетеност, сплет, сплетеност; чешће понављање речи; пост. удружене аиафора са епифором, нпр. Веза коња за једну јелику, Веза хајку за другу јелику.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s