Skip to main content

Simpodija značenje

Šta znači Simpodija

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpodija (od grčke reči: syn sa, pus ki. podos noga) ned. sraslost nogu; nakaza sraslih nogu; simelija.

Reč Simpodija napisana unazad: ajidopmis

Simpodija se sastoji od 9 slova.

Šta je Simpodija

На Ћирилици: (грч. сyн са, пус ки. подос нога) нед. сраслост ногу; наказа сраслих ногу; симелија.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s