Skip to main content

Simpozion značenje

Šta znači Simpozion

Na latinici: Definicija i značenje reči Simpozion (od grčke reči: symposion) gozba, pijanka (kod starih Grka); naslov Platonovog dela u kome izlaže svoje misli o ljubavi, erosu.

Reč Simpozion napisana unazad: noizopmis

Simpozion se sastoji od 9 slova.

Šta je Simpozion

На Ћирилици: (грч. сyмпосион) гозба, пијанка (код старих Грка); наслов Платоновог дела у коме излаже своје мисли о љубави, еросу.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s