Skip to main content

Simptom značenje

Šta znači Simptom

Na latinici: Definicija i značenje reči Simptom (od grčke reči: symptoma slučaj, udes) znak, obeležje;medicina: predznak, znak po kome se poznaje neka bolest;figurativno: znak, nagoveštaj, preteče.

Reč Simptom napisana unazad: motpmis

Simptom se sastoji od 7 slova.

Šta je Simptom

На Ћирилици: (грч. сyмптома случај, удес) знак, обележје; мед. предзнак, знак по коме се познаје нека болест; фиг. знак, наговештај, претече.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s