Skip to main content

Simptomatičan značenje

Šta znači Simptomatičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Simptomatičan (od grčke reči: symptomatikos slučajan) koji služi kao znak čega, nagovešta-van, koji nagoveštava, nagovestilački;medicina: koji služi kao znak neke bolesti; simptomatično lečenje ono koje leči samo simptome a ne uzroke bolesti.

Reč Simptomatičan napisana unazad: načitamotpmis

Simptomatičan se sastoji od 13 slova.

Šta je Simptomatičan

На Ћирилици: (грч. сyмптоматикос случајан) који служи као знак чега, наговешта-ван, који наговештава, наговестилачки; мед. који служи као знак неке болести; симптоматично лечење оно које лечи само симптоме а не узроке болести.

Slično: 
Simforeza med. nagomilavanje, naročito krvi ili drugih sokova; up. kongestija...
Simfonist sastavljam simfonija ; muzičar koji svira u simfonijskom orkestru....
Simfonion muz. mehanički instrument na kome se, umetanjem okruglih ploča, mož...
Simfonijski koji pripada simfoniji, izrađen kao simfonija; simfonijska poe-ma si...
Simfonija sklad; muz. orkestarska kompozicija, obično sa 4 glavna stava , u k...
Simfiza med. srastanje, sraslost kostiju....
Sve reči na slovo s